top of page

5 mesures per reduir l’absentisme laboral, un fenomen que afecta especialment les pimes de Catalunya

Les polítiques de conciliació laboral, una correcta comunicació entre l'empresa i els seus treballadors, la formació als responsables de recursos humans i un clima laboral positiu són alguns dels factors més efectius per reduir l’absentisme laboral


L'absentisme laboral és un problema que afecta a totes les empreses, independentment de la seva mida. No obstant, les petites i mitjanes empreses (pimes) són les més afectades per aquest fenomen, perquè la seva capacitat per afrontar aquesta situació és més limitada que la de les grans companyies. Un estudi recent de la patronal Pimec ja alertava que l'absentisme laboral és una de les principals causes de pèrdues econòmiques per les pimes catalanes.


Si ho elevem a nivell europeu, l’absentisme laboral suposa un cost anual de 360 milions d'euros per les empreses de la UE, tal com apunta la consultora Aon Hewitt. Una correcta gestió de l'absentisme laboral pot reduir el cost per l'empresa en un 20%, segons PwC.


La Universitat de Barcelona conclou que les principals causes de l’absentisme laboral a casa nostra són la malaltia, el cansament i l'estrès. Sigui com sigui, tots els experts coincideixen en que cal aplicar aquests 5 antídots per mitigar el problema de l’absentisme laboral a l’empresa:


1) Implementar polítiques de conciliació laboral


Hi ha diverses polítiques de conciliació laboral que han demostrat ser efectives per reduir l'absentisme laboral a les pimes de Catalunya. Algunes d'aquestes polítiques són:


Flexibilitat horària: permet als professionals adaptar les seves hores de treball segons les seves necessitats i responsabilitats familiars. Això pot ajudar a reduir l'absentisme laboral relacionat amb la conciliació de la vida laboral i personal.


Teletreball: permet als professionals fer la seva feina des de casa o des d'un lloc diferent al de les instal·lacions de l’empresa. Això pot ajudar a reduir l'absentisme laboral relacionat amb les malalties i les incapacitats temporals.


Plans de salut i benestar: inclouen activitats per promoure la salut i el benestar dels professionals com ara programes d'exercici, meditació o tallers sobre alimentació saludable. Això també pot ajudar a reduir l'absentisme laboral relacionat amb les malalties i les incapacitats temporals.


Jornada intensiva: permet als professionals acabar la seva jornada laboral abans, tenint més temps per la seva vida personal. Això pot ajudar a reduir l'absentisme laboral relacionat amb la fatiga i el desgast psicològic.


Formació i desenvolupament professional: pot ajudar a reduir l'absentisme laboral relacionat amb la desmotivació i la insatisfacció al lloc de feina, degut a que els professionals se sentiran més valorats i motivats.


Cal tenir en compte que no existeix una solució única per reduir l'absentisme. Les polítiques de conciliació laboral efectives depenen de les necessitats específiques de cada empresa i dels seus professionals. És important que les empreses realitzin una anàlisi interna per identificar les causes de l'absentisme laboral i seleccionar les polítiques de conciliació que millor s'adaptin a les seves necessitats i a les dels seus professionals.


2) Fomentar la comunicació interna


Una comunicació interna eficaç és clau per reduir l'absentisme laboral a les pimes catalanes. Algunes de les accions més efectives en aquest sentit són:


Establir canals de comunicació oberts: és important que els professionals se sentin còmodes per expressar les seves inquietuds i suggeriments. Això pot fomentar un ambient de treball positiu i millorar la relació entre els empleats i la direcció de l'empresa. Algunes eines que poden utilitzar les pimes per establir canals de comunicació oberts són les xarxes socials internes, els sistemes de missatgeria instantània o les taules rodones.


Establir reunions periòdiques: és important que la direcció de l'empresa es reuneixi periòdicament amb els seus professionals per conèixer les seves inquietuds i necessitats i per comunicar les novetats i canvis que es produeixin a l'empresa. Això pot ajudar a millorar la transparència i la confiança entre la direcció i els empleats, i també pot ajudar a identificar els factors que poden estar contribuint a l'absentisme laboral.


Fomentar la cultura empresarial: una cultura empresarial positiva pot ajudar a reduir l'absentisme laboral, perquè afavoreix que els professionals se sentin part de l’empresa i estiguin més compromesos amb la seva tasca. Algunes accions que poden ajudar a fomentar una cultura empresarial positiva són les celebracions d'aniversaris i d'èxits, les activitats d'equip o les formacions internes.


Millorar la comunicació interna en cas de baixes laborals: és important que la direcció de l'empresa estigui al corrent dels motius de les baixes laborals per poder prendre les mesures necessàries per reduir la seva freqüència. Això pot incloure la implementació de polítiques de prevenció de riscos laborals, la formació dels treballadors en hàbits saludables o la reorganització dels horaris i les tasques per reduir el cansament i l'estrès.


Donar feedback als treballadors: donar feedback positiu i constructiu als professionals acostuma a suposar una millorar del seu rendiment i de la seva motivació. Això pot ajudar a reduir l'absentisme laboral relacionat amb la desmotivació i la insatisfacció al lloc de feina.


En definitiva, les petites i mitjanes empreses de Catalunya poden reduir l'absentisme laboral mitjançant la implementació de polítiques de comunicació interna efectives per a fomentar una millor relació entre la direcció i professionals de la companyia i, per extensió, un ambient de feina positiu.


3) Promoure un clima laboral positiu


Un estudi sobre la relació entre el clima laboral i l'absentisme de la Universitat de Barcelona demostra que un clima laboral positiu redueix els índexs d'absentisme laboral. Aquestes són algunes mesures que les petites i mitjanes empreses de Catalunya poden adoptar per promoure un clima laboral positiu amb l’objectiu de reduir aquest absentisme:


Oportunitats de desenvolupament professional: proporcionar oportunitats de desenvolupament professional als professionals, com ara programes de formació, sessions de coaching o mentoring, és una manera d'indicar que l'empresa valora els seus empleats i vol ajudar-los a créixer professionalment.


Recompenses i incentius: establir programes de bonificacions i incentius pels professionals que compleixin els seus objectius, superin les expectatives i contribueixin al èxit de l'empresa.


Ambients de treball agradables: les empreses poden crear ambients de treball agradables i ben dissenyats, que fomentin la creativitat, la col·laboració i la productivitat. Això pot incloure la decoració d'oficines, l'ús de llums adequades i la creació d'espais per l'oci i la relaxació.


Cultura empresarial positiva: promoure una cultura empresarial positiva que posi en valor la diversitat, la col·laboració, l'ètica de treball i el benestar dels treballadors. Això pot ajudar a crear un ambient de treball més agradable i fomentar la motivació i la satisfacció dels empleats.


Programa de benestar: les empreses poden establir programes de benestar que promoguin la salut física i mental dels professionals, com ara accions de promoció de l'exercici físic, promoció de la salut mental, horaris per menjar i descansar i la realització d'activitats socials que ajudin a mantenir una vida social activa.


Reconeixement i agraïment: el reconeixement i l'agraïment són importants perquè els professionals se sentin valorats i apreciats. Les empreses poden adoptar accions per reconèixer els èxits dels treballadors, com ara celebracions, enviaments de mails de felicitació o publicació d'articles a les xarxes socials.


Establir un sistema d'avaluació del rendiment just i equitatiu, basat en objectius clars i realistes que estiguin alineats amb els objectius de l'empresa.


Proporcionar als professionals la formació i les eines necessàries per desenvolupar les seves habilitats i competències, tot oferint oportunitats de creixement i desenvolupament dins l'empresa.


Establir un sistema d'aprenentatge i intercanvi de coneixements entre els empleats, tot potenciant el treball en equip i la col·laboració.


Fomentar la participació dels empleats en la solució de problemes i en la presa de decisions, tot creant espais de diàleg i debat.


Establir una política de diversitat i inclusió, que promogui la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diferència, tot fomentant la integració de persones de diferents orígens, cultures, gèneres i capacitats.


La implementació d'aquestes mesures pot ajudar a crear un ambient laboral positiu i fomentar la motivació dels treballadors, reduint així l'absentisme laboral a les pimes de Catalunya.


4) Formar els responsables de recursos humans


Els professionals d’RH són clau per reduir l'absentisme laboral a les petites i mitjanes empreses de Catalunya, perquè són els responsables de la gestió de les polítiques de prevenció i control de l'absentisme laboral. Algunes de les àrees de formació més importants en aquest sentit pels professionals de l’àrea de persones i talent són:


Prevenció de riscos laborals: els professionals d’RH han de conèixer les normatives i les polítiques relacionades amb la salut laboral per poder prevenir-ne els riscos i evitar les indisposicions evitables. Això inclou la identificació dels riscos laborals més comuns i la implementació de mesures preventives.


Gestió de les baixes laborals: els responsables de persones han de saber com gestionar les baixes laborals per minimitzar els seus efectes negatius a l'empresa. Això inclou el coneixement dels tràmits administratius relacionats amb les baixes laborals, la gestió de les substitucions temporals dels treballadors absents i la coordinació amb d’altres departaments per minimitzar el seu impacte a l'empresa.


Anàlisi de dades i d’indicadors: els directors de talent han de saber com analitzar les dades i els indicadors relacionats amb l'absentisme laboral per poder identificar les seves causes i establir les polítiques adequades per reduir-lo. Això inclou la identificació dels indicadors més rellevants (índex d'absentisme, causes de baixa, etc.) i la seva interpretació per prendre decisions basades en dades.


Gestió dels horaris i de les tasques: els professionals de recursos humans han de saber com gestionar els horaris i les tasques dels treballadors per minimitzar el cansament i l'estrès, que són factors que poden contribuir a l'absentisme laboral. Això inclou la planificació dels horaris i les tasques, la identificació dels professionals més susceptibles a patir absentisme laboral i la promoció d'hàbits saludables al lloc de feina.


En resum, els programes formatius més adients per formar els professionals de recursos humans de les petites i mitjanes empreses de Catalunya en la gestió de l'absentisme laboral han de centrar-se en àrees com la prevenció de riscos laborals, la gestió de les baixes laborals, la comunicació interna efectiva, l'anàlisi de dades i indicadors i la gestió dels horaris i de les tasques.


5) Establir incentius per treballadors


Establir incentius pels treballadors pot ser una manera eficaç de reduir l'absentisme laboral. Aquests incentius poden ser de diversa natura. Ja hem vist que la flexibilitat horària, les oportunitats de formació i desenvolupament, els programes de benestar i la cultura d’empresa positiva són alguns dels factors clau en aquest aspecte. Però n’hi ha d’altres:


Programa de bonificacions: les pimes poden establir programes de bonificació pels professionals que compleixin amb els seus objectius i estiguin compromesos amb l'empresa. Aquestes bonificacions poden ser en forma de diners, vacances, permisos o altres incentius.


Dies lliures remunerats: la possibilitat de gaudir de dies lliures remunerats, com ara aniversaris, aniversaris de la companyia o celebracions nacionals, també pot ser un incentiu pels treballadors i una manera de recompensar el seu esforç i compromís amb l'empresa.


Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust:Comments


bottom of page