top of page

El 50% dels treballadors necessitarà un upskilling de competències al 2025

Integrar nous models de gestió de persones que habilitin, formin i comprometin els treballadors serà el gran repte dels professionals d'RH.


La rotació laboral continua arribant a xifres rècord. L’any passat 1 de cada 5 treballadors van canviar d’empresa, segons l’estudi Global Workforce Hopes and Fears de PwC.


És per aquest motiu que els professionals dels Recursos Humans tenen per davant el repte d’integrar nous models de gestió de persones que siguin capaços d’habilitar, formar i comprometre els treballadors.


"Quan els treballadors se senten desvinculats de l’empresa decau tant la seva productivitat com la seva motivació per la feina. Això suposa un cost econòmic de 7.800 milions de dòlars (l’11% del PIB mundial)". -Gallup

Solució: implementar una cultura d’aprenentatge i desenvolupament


L’estratègia d’RH que millor es postula per afrontar aquest context és la d’implementar una cultura que reforci l’aprenentatge i el desenvolupament. El World Economic Forum estima que d’aqui a un parell d’anys la meitat dels empleats necessitaran un upskilling de les seves habilitats. És a dir, hauran d’adquirir noves competències que incrementin la productivitat del rol que desenvolupen a l’empresa.


L’aprentatge de soft skills serà indispensable


En aquests plans d’upskilling serà clau incloure l’aprenentatge de soft skills, també conegudes com a power skills per la seva capacitat d’empoderament.


Es tracta de dotar els professionals d’habilitats que fomentin la flexibilitat, la creativitat i l’empatia. L’objectiu aquí va més enllà d’afavorir el desenvolupament dels treballadors i es busca també la millora de l’ambient laboral.


L’aprenentatge ha de ser autodirigit i amb suport tecnològic


Per les noves generacions de talent l’aprenentatge ha de ser autodirigit, amb continguts personalitzats, de fàcil consum i que hi puguin accedir des de qualsevol lloc. És per això que cal basar el desenvolupament del es power skills en fórmules d’aprenentatge digital amb formats com el vídeo, els videojocs i les infografies.


El 77% dels treballadors estan oberts a adquirir noves competències


Així ho revela una recent enquesta de PwC. Els professionals valoren molt positivament que l’empresa els faciliti aprenentatges que els ajudin en la presa de decisions i en la millora del seu benestar.


Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust:Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page