top of page

Als responsables d’RH se'ls requerirà coneixements específics en alfabetització de dades

Les empreses necessitaran que els seus gestors de persones desenvolupin 5 àrees d'habilitats nuclears per l'alfabetització de dades


L’empresa catalana, com qualsevol altra empresa moderna del món, es troba en un entorn cada vegada més digital i impulsat per les dades. Això significa que, per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats d'aquest entorn, els seus responsables de recursos humans necessitaran habilitats específiques en alfabetització de dades que vagin més enllà de la perícia tècnica bàsica.

 

 

Les 5 àrees d’habilitats nuclears per l’alfabetització de dades que les empreses exigiran als seus responsables de recursos humans


1. Fer recomanacions pràctiques a partir de la informació.

2. Gestionar les relacions dels empleats amb els líders empresarials.

3. Interpretar les dades, els informes i els quadres de comandament.

4. Explicar històries utilitzant dades.

5. Consultar amb els dirigents empresarials per formular preguntes de negoci i construir hipòtesis.


Així ho exposa l’últim estudi de la consultora internacional Insight222, anomenat “Upskilling the HR Profession: Building Data Literacy at Scale”.


L'informe matisa que aquestes competències es consideren complexes perquè “estan relacionades amb el comportament de les persones i no són simples coneixements funcionals. Perquè l'analítica de persones tingui un impacte empresarial real a l'organització és fonamental desenvolupar les competències a les cinc àrees simultàniament i a gran escala”.


A partir d'aquesta premissa, per establir la confiança i la credibilitat per associar-se amb el negoci per una banda i amb els equips d'anàlisi de persones de l'altra, els professionals d’RH han de centrar-se en:


Donar suport a l’empresa de forma proactiva. Ho hauran de fer a partir de construir coneixement sobre l'ús d'habilitats de consultoria basades en dades. Aquesta actitud implica aprendre i practicar habilitats per emmarcar les preguntes i els problemes de negoci en hipòtesis que puguin ser provades amb dades.


Reconèixer les millors pràctiques i esculls de l'analítica i la resolució de problemes en base a dades. Significa centrar els esforços a revelar idees clau en lloc de produir volums de quadres de comandament d’informes.


Interpretar les dades i presentar perspectives que condueixin a l’acció. És a dir, elaborar, simplificar i compartir històries convincents utilitzant dades, influir en la narrativa i convertir les percepcions en recomanacions.

 


Serà imprescindible anar més enllà de l’extracció de dades de quadres de comandament o de fer informes a partir de fulls de càlcul


Ja no s’hi valdrà quedar-se en extreure dades de quadres de comandament o generar fulls de càlcul per elaborar informes. Els responsables d’RH hauran de:

 

Prendre decisions basades en dades. Les empreses catalanes estan adoptant cada vegada més una cultura de presa de decisions estratègiques basades en dades. Això significa que se n’utilitzen per determinar factors com ara la planificació de la força laboral, la retenció del talent o l'optimització dels processos de recursos humans. En aquest sentit, les empreses catalanes exigiran que els seus responsables d’RH siguin capaços de llegir i d’interpretar dades per prendre decisions informades.


Analitzar tendències. Les dades ofereixen una visió valuosa de les tendències del mercat laboral, les expectatives dels empleats i les pràctiques de recursos humans efectives. Les empreses catalanes exigiran que els seus responsables d’RH siguin capaços de recopilar, analitzar i interpretar aquestes dades per ajudar-les a adaptar-se ràpidament als canvis i a romandre competitives.


Millorar l'eficiència i la productivitat. L'ús efectiu de les dades pot ajudar a identificar àrees dins dels processos de recursos humans que podrien ser més eficients i així augmentar la productivitat de l’empresa. Això pot incloure la identificació de processos obsolets o la millora de la gestió del temps dels empleats.


Personalitzar l'experiència de l'empleat. Les dades també poden utilitzar-se per personalitzar l'experiència de l'empleat, des de la formació fins a les prestacions. Això pot augmentar la satisfacció dels empleats i la retenció.


Gestionar els canvis. En un món empresarial en constant canvi, l'alfabetització de dades ha d’ajudar els responsables de recursos humans a avaluar i gestionar l'impacte de les novetats a l’empresa, incloent-hi la reestructuració, la integració de noves tecnologies i altres canvis importants.


Gestionar el talent. L'alfabetització de dades és crucial per la identificació i retenció del talent. Cal analitzar dades de rendiment i dades de comportament dels treballadors i treballadores per identificar els millors talents i desenvolupar plans de carrera efectius.


Per tant, les habilitats en alfabetització de dades seran crucials pels responsables de recursos humans de cara a garantir una gestió eficient i estratègica del personal, millorar la competitivitat i adaptar-se a un entorn empresarial en constant evolució. Això no només implica la capacitat de treballar amb dades tècniques sinó també la capacitat de comunicar les conclusions de manera efectiva i utilitzar aquestes dades per millorar les pràctiques de recursos humans a tota l’empresa.L'objectiu no és transformar els professionals d’RH en científics de dades, sinó crear un espai segur perquè aprenguin els passos


Des d'Insight222 adverteixen que “generar motivació intrínseca perquè els professionals d’RH aprenguin noves habilitats en aquesta àrea requereix una forta seguretat psicològica. Això comença per reconèixer que l'objectiu no és transformar els professionals de recursos humans en científics de dades, sinó propiciar un espai segur perquè aprenguin els passos.


Per fer-ho, cal passar d'un enfocament basat en el contingut a una “experiència d'aprenentatge més contextualitzada”. La veritable transformació de la manera com els professionals d’RH pensen i utilitzen les dades exigeix "experiències d'aprenentatge immersives que permetin l'intercanvi entre iguals, el modelatge de rols, el coaching i la simulació". També la creació d'una “caixa de sorra segura” on els participants puguin practicar l'aplicació dels conceptes”.La formació als responsables d’RH perquè assoleixin aquestes competències indispensables en alfabetització de dades pot suposar cost zero per l’empresa


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust: Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page