top of page

La formació en igualtat i contra l'assetjament és obligatòria per totes les empreses amb empleats

Hi estan obligades totes les empreses a partir d'1 treballador. Oferim aquest programa formatiu bonicable per complir amb la nova llei


Totes les empreses estan obligades a formar els seus treballadors en matèria d’igualtat laboral


Així ho recull la Llei Orgànica 10/2022, de 7 d’octubre. Totes les empreses que tinguin un o més treballadors donats d’alta al règim general de la Seguretat Social estan obligades a brindar als seus empleats una formació en matèria de prevenció de l’assetjament sexual per raó de gènere i LGTBI fòbia.


La nova norma indica que “les empreses promouran la sensibilització i oferiran formació per la protecció integral contra les violències sexuals a tot el personal al seu servei”. Així ho reflecteix l’article 12 de la Lei Orgànica 10/2022, que també recull una sèrie de mesures per la prevenció i sensibilització en l’àmbit laboral davant la comissió de delictes i conductes contra la llibertat sexual i integritat moral a la feina, sobretot pel que fa l’assetjament sexual i per raó de sexe.


L’incompliment de la llei pot suposar multes


Cal que tot el que es decideixi implementar ha d’estar inclòs en un marc general, que cobri sentit amb d’altres tipus d’accions de manera transversal. D’aquesta manera es vol evitar que les mesures esdevinguin accions aïllades.


En qualsevol cas, l’incompliment de la Llei Orgànica 10/2022 pot comportar pena de sanció.


Formació obligatòria bonificable en igualtat de gènere i prevenció de l'assetjament a l'empresa


Des de Fòrum d’Activitats oferim aquest programa formatiu per complir amb la nova llei. És bonificable, de manera que pot suposar cost zero per l’empresa.Es tracta d’una proposta formativa experiencial. Ofereix eines per millorar i transformar equips en diversitat, gènere i igualtat.


La metodologia d’aquest programa inclou:

· Introducció teòrica amb diferents exemples

· Recursos dinàmics per mantenir l'atenció i el compromís per part dels participants.

· Sessions de col·laboració pràctica amb activitats que fomenten la participació dels assistents


Aquesta proposta formativa experiencial consta de 3 tallers:

· TALLER 1: sensibilització vers la igualtat de gènere i la diversitat

· TALLER 2: biaixos inconscients de gèneres

· TALLER 3: prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i LGTBI fòbia


Fòrum d’Activitats és empresa acreditada per gestionar l'assignació estatal en formació empresarial


Dissenyem el pla de formació a mida per cada empresa i gestionem els tràmits perquè tot entri dins la seva bonificació anual.Comments


bottom of page