top of page

Intel·ligència artificial per la feina del dia a dia a l’empresa

Curs d’iniciació a Copilot per a Microsoft 365 (Word, Excel, Teams, Outlook i PowerPoint). Bonificable, online i en directe a través de Teams


Programa formatiu bonificable


Aprendrem a fer servir la intel·ligència artificial perquè faci tasques laborioses per nosaltres, analitzi dades i ens assisteixi de manera intel·ligent.


Veurem com aprofitar l’assistència intel·ligent en temps real que ofereix Copilot per les aplicacions més populars de Microsoft 365 (Word, Excel, Teams, Outlook i PowerPoint).


Aplicarem la intel·ligència artificial per a: generar continguts, crear presentacions, redactar e-mails, participar en reunions de Teams de manera més eficaç, etc.Objectius generals del curs


Optimitzar la productivitat. Capacitar els usuaris per aprofitar al màxim les capacitats de Microsoft Copilot en aplicacions clau com Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams, per tal de millorar l'eficiència i la rapidesa en les tasques diàries.


Fomentar la creativitat. Explorar i desenvolupar la capacitat creativa dels usuaris en utilitzar les funcions de Copilot per generar contingut, facilitant la creació de documents, presentacions i missatges de manera innovadora.


Millorar la col·laboració. Enfocar-se en la integració de Copilot a Microsoft Teams, proporcionant habilitats per a la participació activa i productiva en reunions, així com la col·laboració eficaç durant el treball en equip.


Garantir la qualitat del contingut. Conscienciar sobre les limitacions de la intel·ligència artificial i proporcionar les millors pràctiques per revisar i corregir el contingut que genera Copilot, assegurant la precisió i coherència en la comunicació escrita.
Aquest curs està dissenyat perquè alumnes de diversos nivells el puguin seguir sense problemes


Requisits necessaris per seguir el curs:


Coneixements bàsics sobre l’ús de les eines de MIcrosoft 365 (Teams, Outlook, Word, Excel i PowerPoint).


Cal que cada alumne disposi de:

  • Un ordinador

  • Versió d'escriptori de l'Office 365

  • Una llicència d'usuari Microsoft 365 Empresa

  • Una llicència addicional de Copilot per a Microsoft 365


El cost d‘una llicència de Copilot per a Microsoft 365 és de 28,10 €/mensuals +IVA (a data 20/01/2024)Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gustComments


Commenting has been turned off.
bottom of page