top of page

Les empreses hauran de donar d’alta a la Seguretat Social a tots els becaris a partir d’ara

Tots els becaris hauran d'estar donats d'alta, percebin remuneració o no. La mesura ja està en vigor, segons el RDL 5/2023


Les empreses que acullin becaris hauran de donar-los d'alta a la Seguretat Social percebin o no remuneració. Això comprèn les pràctiques formatives o les pràctiques acadèmiques externes, incloent-hi les realitzades per alumnes universitaris i d’FP. La mesura ha entrat en vigor aquest any 2024, segons el Reial Decret Llei RDL 5/2023.


La obligació de donar d’alta els becaris recaurà en l’empresa o en el centre formatiu depenent de si els becaris perceben algun tipus de remuneració:

  • Pràctiques remunerades: l'obligació correspon al centre formatiu o organisme que financi el programa. Si es finança per dues o més entitats, assumeix la condició d'empresari qui faci efectiva la contraprestació econòmica.

  • Pràctiques no remunerades: l’obligació correspon a l'empresa, institució o entitat on es desenvolupin les pràctiques, llevat que en el conveni o acord de col·laboració es disposi que sigui el centre de formació el responsable.Les empreses catalanes podran aprofitar el seu crèdit anual en formació per capacitar els becaris que acullin


Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit anual per realitzar accions formatives. Si el crèdit no es fa servir es perd.

Des de Fòrum d’Activitats ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust: Comments


bottom of page