top of page

La nova Llei Europea sobre la Denúncia d’Irregularitats ja és obligatòria per les PIMEs catalanes

Totes les empreses d'entre 50 i 250 empleats han de complir amb la nova llei a partir del 18 de desembre de 2023


La nova Llei Europea sobre la Denúncia d'Irregularitats, coneguda com a Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, té com a objectiu principal protegir els denunciants d'irregularitats dins de les empreses i assegurar que les seves preocupacions siguin escoltades i investigades adequadament. Aquesta llei va entrar en vigor el 17 de desembre de 2019 i els estats membres de la Unió Europea tenien fins a desembre de 2021 per implementar-la a nivell nacional.


Per les empreses catalanes d’entre 50 i 250 treballadors, la data límit per complir amb la nova normativa europea és el 18 de desembre de 2023. A partir d’aquesta data, les empreses que no tinguin implementat un canal intern de denúncies o que no les abordin adequadament s’exposen a sancions que podran ser lleus, greus o molt greus.Objectiu: que tothom pugui denunciar irregularitats sense por a represàlies


La nova Llei Europea sobre la Denúncia d'Irregularitats es tracta d'una directiva que ordena a totes les empreses amb més de 50 empleats a oferir un canal de denúncies perquè tant els empleats com els proveïdors puguin reportar qualsevol tipus d'incidència interna de manera segura, confidencial i sense por de represàlies.


Per tant, la llei afavoreix a totes les persones que presten el seu talent a les empreses, des del CEO o fundador d'una companyia de 50 treballadors i treballadores fins al departament legal i de recursos humans.


L'esperit de la normativa és acabar amb a la situació actual, en què 3 de cada 4 empleats tenen por de les possibles conseqüències en el cas que denunciessin una irregularitat de qualsevol tipus (discriminació, frau, assetjament, filtració, etc.).


La nova llei europea estableix diverses disposicions per garantir la protecció dels denunciants i la gestió eficaç de les denúncies:

 • Protecció del denunciant contra represàlies, com ara acomiadaments injustificats o sancions.

 • El deure de les empreses de respondre a les denúncies en un termini raonable i prendre les mesures necessàries per investigar-les i prevenir futures irregularitats.

 • Sancions per les empreses que incompleixin aquesta llei, que poden incloure multes significatives.Tres accions que han de fer obligatòriament les PIMEs catalanes per complir amb la nova llei


1- Establir canals de denúncia. Les empreses catalanes han de crear canals de denúncia interns accessibles i eficaços, on els empleats puguin informar de les irregularitats de manera confidencial. Aquests canals han de garantir que les denúncies siguin tractades de manera adequada i que els denunciants estiguin protegits contra possibles represàlies.


2- Designar un responsable de compliment normatiu. Les empreses han de nomenar un responsable de compliment normatiu (compliance officer) encarregat de gestionar les denúncies d'irregularitats i assegurar-se que la companyia compleixi amb la nova llei.


3- Formació i consciència. Cal que les empreses de més de 50 treballadors i treballadores proporcionin formació al personal sobre la nova llei i els procediments de denúncia. Això, a més, farà augmentar la consciència i fomentarà la cultura de l'ètica empresarial.L’incompliment de la nova llei pot suposar multes per les empreses

Les PIMEs d’entre 50 i 250 treballadors que no compleixin amb la nova Llei Europea sobre la Denúncia d'Irregularitats a partir del 18 de desembre de 2023 s’exposen a:

 • Multes econòmiques, que poden afectar la salut financera de l'empresa. Aquestes sancions podran ser lleus, greus o molt greus.

 • Accions legals, interposades pels denunciants o per les autoritats.

 • Danys a la reputació i pèrdua de confiança dels clients, inversors i empleats.Des de Fòrum d’Activitats oferim un programa formatiu bonificable per a implementar la nova llei a l’empresa catalana


Es tracta d’un programa que podem adaptar segons les necessitats de cada empresa. És un programa bonificable, això vol dir que pot suposar cost zero per l’empresa.


Aquest programa proporcionarà a les PIMEs catalanes les eines i els coneixements necessaris per complir amb les noves exigències legals, establir una cultura ètica i garantir que les denúncies d'irregularitats siguin gestionades adequadament. A més, promourà la confiança dels empleats i les parts interessades en l'ètica empresarial de l'organització.


Des de Fòrum d’Activitats també ens encarreguem de tota la gestió de la bonificació del programa formatiu, amb professionals que compten amb més de 20 anys d’experiència en la gestió i organització de formació contínua bonificada:Programa formatiu

Conformitat i Ètica Empresarial per PIMEs Catalanes


Objectius:

 • Assegurar que les PIMEs catalanes compleixin amb les disposicions de la nova llei de manera efectiva i ètica.

 • Promoure una cultura de responsabilitat empresarial i ètica dins les organitzacions.

 • Capacitar els empleats per afrontar situacions d'irregularitats i denúncies de manera adequada.


Continguts:


Mòdul 1: Introducció a la Nova Llei de Conformitat Empresarial

 • Explicació de la nova llei i les seves implicacions per les PIMEs catalanes.

 • Les conseqüències de no complir amb la llei.

 • La importància de la conformitat i la responsabilitat empresarial.


Mòdul 2: Establiment de Canals de Denúncia Efectius

 • Com crear i gestionar canals de denúncia interns.

 • Com garantir la confidencialitat i protecció dels denunciants.

 • Procediments per la gestió de les denúncies i la investigació de les irregularitats.


Mòdul 3: El Paper del Responsable de Conformitat Normativa

 • Les responsabilitats i funcions d'un responsable de conformitat normativa.

 • Com designar i capacitar un compliance officer efectiu.

 • Comunicació i col·laboració amb el personal i els òrgans de govern.


Mòdul 4: Formació i Consciència en l'Ètica Empresarial

 • Desenvolupament d'un programa de formació en ètica empresarial.

 • Comunicació i implementació de la formació al personal.

 • Promoció d'una cultura de l'ètica empresarial a través de casos pràctics i exemples.


Mòdul 5: Implementació i Seguiment

 • Com incorporar les accions de conformitat en la rutina empresarial diària.

 • La importància de l'avaluació i la revisió contínua.

 • Compliance i rendició de comptes davant les autoritats reguladores.


Mòdul 6: Casos Pràctics i Exercicis de Resolució de Conflictes

 • Anàlisi de casos reals de denúncies i irregularitats.

 • Resolució de conflictes ètics i pràctics.

 • Comunicació i col·laboració entre els membres de l'organització en situacions complexes.


Metodologia:

La metodologia combina breus introduccions teòriques amb elements pràctics per tal que els participants puguin aplicar l’aprenentatge i el coneixement a les necessitats de la seva pràctica professional.Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit anual per realitzar accions formatives. Si el crèdit no es fa servir es perd. Aquest crèdit anual acostuma a ser elevat en el cas de les empreses de més de 50 treballadors donats d’alta al règim general de la Seguretat Social.


Des de Fòrum d’Activitats ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust:Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page