top of page

Com instaurar el salari emocional a les empreses catalanes per fer-les més competitives

El salari emocional són totes les retribucions no monetàries que rep un empleat per la seva feina


El salari emocional fa augmentar el compromís dels equips de treball i afecta directament a la productivitat de l’empresa


El concepte “salari emocional” es refereix a totes les retribucions no monetàries que rep un empleat per la seva feina. El propòsit del salari emocional és impactar de forma positiva a la vida laboral i personal dels treballadors i treballadores. Aquí busquem millorar l’estat d’ànim del personal de l’empresa i promoure el seu benestar a l’àmbit laboral.


La importància del salari emocional rau en com afecta la productivitat d'un empleat, la qual no només té a veure amb els diners que guanya, sinó amb totes les experiències que viu a l’entorn de feina. Per aquest motiu, si una empresa vol mantenir compromesos els seus treballadors i treballadores amb el propòsit que tinguin un bon rendiment, ha de promoure'n el benestar emocional.


Els nous talents cada cop prioritzen més el benestar per davant del sou


Les persones solen triar, cada cop més, una feina on sentin comoditat, seguretat i felicitat. És per això que els nous talents situen el salari emocional com una de les seves prioritats a l'hora de buscar feina fins i tot per davant de les retribucions econòmiques, tal com s’hi desprèn de les principals tendències d’RH del moment.


Això vol dir que quan les empreses ofereixen beneficis i facilitats de feina tenen una probabilitat més gran de destacar en el mercat laboral, competir pels millors talents i millorar la seva imatge com a ocupadors, alhora que creen llocs de treball més humans.


5 característiques del salari emocional


Tot i que les empreses cada cop s'esforcen més per promoure el benestar emocional dels seus treballadors i treballadores, cal tenir en compte que les retribucions no econòmiques únicament es converteixen en salari emocional en situacions específiques com ara aquestes:


1- Sorgeix d'un enfocament centrat en les persones


Oferir beneficis laborals com a part del salari emocional és quelcom que ha de sorgir d'un interès genuí per millorar la vida de les persones. És a dir, els treballadors han de ser al centre d'aquestes estratègies. És indispensable prendre aquesta filosofia com a punt de partida, perquè algunes tàctiques només serveixen per disminuir les càrregues fiscals o les despeses operatives de les empreses. Quan una companyia atorga aquests beneficis pel seu propi interès és possible que els empleats no se sentin afavorits.


2- Gira al voltant de les necessitats dels treballadors i treballadores


Algunes empreses ofereixen facilitats que no necessàriament compleixen les expectatives dels seus empleats. Per aquest motiu, el salari emocional s'ha de dissenyar per a un grup específic d'empleats i no per a persones abstractes.

Fins i tot, certes empreses ofereixen plans de salari emocional flexibles, amb la finalitat que siguin els mateixos treballadors els que triïn. Això permet, per exemple, que a alguns empleats optin pel teletreball en un moment donat, sense que això afecti d’altres membres de l’equip que es puguin sentir millor anant cada dia a l'oficina.


3- Ha de ser coherent amb la missió de l’empresa


És cert que aquests beneficis han d'estar enfocats a les persones i respondre a les seves necessitats particulars, però això no vol dir que les empreses hagin de sacrificar algunes de les seves operacions o pressupostos.

Això vol dir que tothom ha de guanyar a l'hora d'oferir un salari emocional. L'objectiu corporatiu és que els empleats siguin més productius, cosa que comporta una utilitat per l’empresa. El salari emocional no pot estar deslligat dels objectius, els mètodes i la cultura de la companyia.


4- Augmenta el compromís dels equips i estableix vincles significatius


Una altra característica del salari emocional és que pretén generar vincles significatius amb l'empleat. Quan les empreses influeixen positivament en la vida i l’exercici laboral de les persones, els treballadors i treballadores se senten protegits per l'organització, cosa que promou la lleialtat de la plantilla.

Algunes estratègies i facilitats laborals també permeten que les persones estableixin relacions sanes, positives i productives amb els companys de feina i amb els líders empresarials.


5- Dona propòsit al treballador


Tenir un propòsit fomenta l'interès dels empleats a cercar el seu propi benestar i a posar, entre les seves prioritats, el benestar de l'empresa. Tanmateix quan un empleat se sent feliç vol mantenir aquest mateix estat d'ànim. Això l’impulsa a tenir una actitud proactiva i enfocada a objectius particulars.


Principals avantatges del salari emocional per les empreses: productivitat, retenció de talent i competitivitat


El principal avantatge del salari emocional rau en el fet que les empreses promouen el benestar de les persones. Això ja és, per si sol, una bona manera d’establir relacions laborals. Tot i això hi ha d’altres beneficis destacats:


· Increment de la productivitat. Un empleat satisfet estarà disposat a treballar i a donar més del que pot esperar la mateixa empresa. Alguns estudis internacionals ja apuntaven fa un any que “els empleats feliços són fins a 13% més productius que aquells que estan insatisfets”.


· Retenció de talent. Quan els empleats se senten còmodes i segurs a l’empresa, volen quedar-s’hi. És per això que un pla de salari emocional ben dissenyat promou la retenció de talent.


· Increment de la competitivitat. Invertir en la felicitat dels treballadors i treballadores és quelcom que mostra la companyia com una empresa amb valors i interès per la seva plantilla. Això es tradueix en una imatge atractiva per la marca corporativa, que amb el temps deriva en un notable augment de la seva competitiva al mercat.


Les 8 accions més comunes per impulsar el salari emocional a les empreses de Catalunya


1. Horaris flexibles


Els horaris flexibles són un dels beneficis laborals més comuns pel fet que no impliquen despeses importants a les empreses, però sí que atorguen grans facilitats. Aquesta estratègia consisteix a permetre que els empleats escullin el seu horari de feina o que puguin marxar a casa un cop hagin acabat les tasques diàries.


Això permet que els treballadors es concentrin a acabar les seves tasques ràpidament, cosa que eleva l'eficiència i la productivitat. El benefici per a ells és que poden establir un millor equilibri entre la seva vida personal i el seu exercici laboral, així com gestionar el seu propi temps.


2. Teletreball


Actualment, les modalitats de teletreball són ideals pels empleats. Hi ha estudis que apunten que el 61% dels treballadors escullen aquesta opció encara que les oficines estiguin obertes i disponibles. Això és degut al fet que treballar des de casa propicia un millor equilibri entre la vida laboral i personal, alhora que els permet estalviar temps i recursos que destinen al desplaçament, alimentació i d’altres despeses derivades.


3. Descansos regulars


Descansar és gairebé tan important com estar actiu. Les persones ens sentim més disposades a treballar després d´un bon descans, quan evitem l´estrès o, per un moment, deixem de preocupar-nos pels temes pendents.


El 94% dels treballadors afirmen que se senten molt més feliços quan tenen la possibilitat de fer un descans i el 86% asseguren que són més productius després de fer una pausa.


4. Tenir cura de la decoració de l’espai


Els llocs grisos i tristos són propicis a que les persones se sentin també grises i tristes, a banda que poden arribar a causar ansietat sense cap motiu. Si el lloc de feina reflecteix alegria o pau la gent percebrà aquestes emocions. Cuidar aspectes com ara tenir plantes a la oficina, la forma de les cadires, el color de les parets o les aromes de l’espai hi influeixen positivament.


5. Assistència psicològica


L'acompanyament psicològic és un altre benefici laboral que els teus empleats poden aprofitar per mantenir-se motivats a la feina. Mitjançant l'assessoria d'un professional expert, els treballadors i treballadores poden adquirir les habilitats per fer front a l'estrès, la depressió i l'ansietat, així com per discutir temes que estiguin afectant el seu rendiment en general.


El salari emocional es relaciona amb els afectes i les emocions de les persones. Per tant, l'assistència i l'acompanyament psicològic esdevenen excel·lents aliats per perfeccionar les tàctiques i conèixer millor les persones.


6. Plans de desenvolupament


Un dels objectius principals que persegueix el salari emocional és dotar els empleats d'una visió proactiva cap al futur, que els permeti establir objectius i propòsits. Però això no vol dir que només s'hagin d'enfocar a treballar per l’empresa, sinó també per ells mateixos.

És per això que els plans de desenvolupament professional poden ajudar a mantenir motivats els empleats. Amb aquest benefici les empreses busquen el millor full de ruta per complir amb els objectius professionals i personals dels treballadors i treballadores, i ho fan conjuntament amb els seus empleats. Això els motiva a donar el millor d’ells mateixos per assolir-los.


7. Formació contínua


Hi ha qui diu que “el coneixement és poder”. Al món de l’empresa hi ha poques afirmacions més certes. És per això que un dels objectius de la companyia ha de ser empoderar els seus treballadors a través del coneixement.


La formació contínua als treballadors i treballadores pot tenir com a objectiu sensibilitzar-los sobre algun tema, afinar-ne les habilitats o fer-los més competitius. L'important és donar-los les eines necessàries per fer-los millors persones i treballadors, que siguin capaços d'assolir els objectius.


8. Voluntariats


Finalment, una manera de promoure el benestar dels empleats és permetre'ls dur a terme accions amb transcendència social. Això es pot aconseguir mitjançant l'oferta de voluntariats a associacions o, fins i tot, dins la mateixa empresa.


Amb aquestes accions s’aconsegueix que els treballadors i treballadores se sentin autorrealitzats, útils i proactius, alhora que es millora la imatge de marca i la moral de l'empresa.


Instaurar un pla de salari emocional pot suposar cost zero per l’empresa


Això s’aconsegueix amb la formació adequada als encarregats d’aquestes tasques. Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit anual per realitzar accions formatives. Si el crèdit no es fa servir es perd.


Des de Fòrum d’Activitats ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust:Comentários


bottom of page