top of page

Pensament crític i comunicació: competències fonamentals per aprofitar al màxim el Big Data

Les dades per sí soles no faciliten cap decisió. És el coneixement per analitzar-les el que permet avançar amb accions concretes


Cal indagar, comprendre i comunicar adequadament el que hi ha darrere de les dades


En l'era digital el Big Data esdevé una font inestimable de coneixement i oportunitats per les empreses catalanes. Aprofitar tot el potencial que ofereix aquesta ingent quantitat de dades és essencial per la presa de decisions informades. Però això no seria possible sense dues competències fonamentals que tots els professionals han de dominar, especialment els que treballen en l'àmbit e l’anàlisi de dades: el pensament crític i la capacitat de comunicació.


Les dades, per sí soles, no faciliten cap decisió. És el coneixement adquirit a partir de la informació que s’extreu de les dades el que permet avançar amb accions concretes. Però per disposar d’aquest coneixement cal que l’empresa tingui l’habilitat d’indagar, comprendre i comunicar adequadament el que hi ha darrere de les dades. Aquesta és la principal conclusió de l’últim estudi de la plataforma d’aprenentatge Administrate.Pensament crític, la clau per interpretar el Big Data


El Big Data sovint és massiu i complex i requereix un nivell excepcional de pensament crític per aconseguir-ne una interpretació significativa. Segons un estudi d’ IBM's Global C-suite, el 82% de les empreses afirmen que la manca de competències en pensament crític és un dels principals obstacles per aprofitar el Big Data al màxim.


Un exemple concret d'aquesta manca de pensament crític es va veure l’any passat en una empresa catalana de venda al detall. Tenien un gran volum de dades de vendes, però no podien comprendre per què les tendències canviaven tan ràpidament. Després d'implementar una formació en pensament crític, els treballadors i treballadores d’aquesta empresa van ser capaços d'analitzar aquestes dades més profundament, tot descobrint que els canvis estacionals i els esdeveniments locals influïen en les tendències de venda.Capacitat de comunicació, essencial per compartir les conclusions extretes del Big Data i poder transmetre-les correctament


De res serveix tenir una gran quantitat de dades si no es poden comunicar de manera efectiva. Segons una investigació de McKinsey Global Institute, el 70% dels professionals de dades consideren que la comunicació efectiva és crucial per aconseguir resultats positius amb el Big Data.


Un exemple de la importància de la comunicació es va donar fa uns mesos en una important empresa de telecomunicacions catalana. Els analistes de dades van trobar una manera de millorar l'experiència del client a través de les dades recollides. No obstant això, van haver de comunicar-ho als departaments de màrqueting i al servei d’atenció al client de manera efectiva per implementar els canvis. Amb la formació adequada en habilitats de comunicació, van ser capaços de fer-ho amb èxit.Programa formatiu perquè el personal de les PIMEs catalanes desenvolupin les competències de pensament crític i de comunicació necessàries davant del Big Data


Des de Fòrum d’Activitats volem ajudar a desenvolupar les competències de pensament crític i de comunicació essencials per treure el màxim profit del Big Dat. Us presentem un programa formatiu que inclou els següents mòduls:


Foment del pensament crític. Se centra a ensenyar tècniques d'anàlisi de dades, com la identificació de patrons i tendències, l'avaluació de fonts de dades i la presa de decisions basades en evidències.


Comunicació efectiva de dades. Es tracta de capacitar els professionals per explicar dades de manera clara i persuasiva mitjançant la visualització de xifres, la narració d’històries i la preparació de presentacions impactants.


Col·laboració interdisciplinària. Abordem com promoure la comunicació i la col·laboració entre les diferents àrees de l’empresa per assegurar que les dades es tradueixen en accions concretes.


Formació en eines de Big Data. Introducció a les eines i les tecnologies necessàries per recopilar, emmagatzemar i analitzar dades de manera efectiva.El programa formatiu en pensament crític i comunicació per aprofitar el Big Data pot suposar cost zero per l’empresa


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Invertir en el desenvolupament d'aquestes competències serà essencial per aprofitar al màxim el Big Data i mantenir-se competitiu en el mercat actual. Els beneficis es traduiran en una presa de decisions més informada, una millora de la competitivitat i un creixement sostenible pels vostres negocis. Des de Fòrum d’Activitats ens encarreguem de muntar el curs que millor s’ajusta a cada empresa, n’elaborem el programa a mida i ens encarreguem de tots els tràmits de la bonificació anual.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page