top of page

El crèdit anual per formació de 2024 es pot guardar fins a 2026 si no es fa servir aquest any

Aquest mes de juny s’acaba el termini per sol·licitar-ho. Des de Fòrum d’Activitats ens n’encarreguem dels tràmits gratuïtament pels subscriptors del nostre blog
Poden acumular el seu crèdit per formació totes les empreses d’entre 1 i 50 treballadors


La reserva del crèdit Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) és una mena de préstec legal que va entrar en vigor amb la creació del Reial Decret 694/2017. Segons l’article 11.3 d’aquest decret, totes les empreses de menys de 50 treballadors poden acumular el seu crèdit Fundae per fer-lo servir un o dos anys després, segons les seves necessitats.


Això vol dir que si la teva empresa té entre 1 i 50 treballadors donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, tot el crèdit que no hagi fet servir durant el 2024 el pot guardar fins el 2026.Les empreses que vulguin guardar el seu crèdit de 2024 ho han de demanar abans del 30 de juny


El procés de reserva del crèdit Fundae s’ha de dur a terme durant el primer semestre de l’any en curs. És a dir, les gestions per guardar el crèdit que la teva empresa no faci servir aquest any s’han de fer abans que s’acabi aquest mes de juny.Fem aquest tràmit de forma gratuïta pels subscriptors del nostre blog


El tràmit per acumular el crèdit Fundae de 2024 per fer-lo servir durant els propers dos anys pot resultar ser una gestióforça farragosa si a l’empresa no hi teniu una persona que s’hi dediqui expressament. Per això fem aquest tràmit de forma gratuïta pels subscriptors del Blog de FA i, per descomptat, pels nostres clients.


Si ja reps el nostre coneixement, idees i inspiració al teu E-mail , pots demanar-nos que guardem el crèdit de la teva empresa:
Es pot utilitzar el crèdit abans de desembre encara que s’hagi demanat guardar-lo


En cas que haguem sol·licitat que s’acumuli el crèdit que té assignat la teva empresa i, finalment, necessites fer una formació bonificada durant aquest 2024, no passa res. Pots fer servir el crèdit que hem demanat acumular per fer la formació que calgui. En aquest cas el crèdit utilitzat no es bloquejarà pels dos anys següents, perquè l’hauràs fet servir.


El fet de sol·licitar l’acumulació del crèdit d’aquest any serveix per assegurar que la teva empresa no el perdrà. Perquè, efectivament, si no es fa servir el crèdit i no es demana que s’acumuli, es perd.Acumular el crèdit és especialment beneficiós en aquests 3 escenaris


1- Si la teva empresa té clar que necessita formar els seus treballadors aquest any, però encara no heu decidit quina formació fer o quin és el millor moment per fer-la. En aquest cas, l’empresa pot sol·licitar guardar el seu crèdit com a mesura preventiva. Si entre juny i desembre l’empresa volgués fer servir el crèdit guardat, pot fer-ho sense problemes.


2- Si l’empresa ja ha utilitzat part del seu crèdit aquest any i el crèdit que li queda és tan petit que no dona per realitzar més formació a cost zero abans que s’acabi l’any. En aquest cas, el crèdit que ara “ha sobrat” se sumarà al de l’any vinent o al que tindrà l’empresa d’aquí a dos anys.


3- Si no es té previst fer cap formació bonificada aquest any. En aquest cas, l’empresa disposarà del doble de crèdit l’any que ve.Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust:Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page