top of page

La gestió de residus al sector de la restauració suposa una oportunitat per tenir una cultura empresarial sostenible i de bones pràctiques

Mantenir l'avantguarda, atreure nous clients i fidelitzar el personal

Igualtat de gènere i prevenció de l'assetjament a l'empresa

La gestió de residus s'ha convertit en un element crític, especialment en sectors com el de la restauració, en un món cada vegada més conscient dels impactes mediambientals. A Catalunya aquesta qüestió adquireix una importància especial, no només per complir amb la legislació vigent, sinó també per mantenir una imatge sostenible i atraure tant clients com professionals compromesos amb el medi ambient. En aquest context, el millor residu és aquell que no es genera, i és aquí on rau el repte per a les empreses del sector.Hi haurà més plàstics que peixos al mar al 2050 si no ho evitem des de ja, segons l'ONU


Abans de plantejar-nos com gestionar els residus, és cabdal comprendre què són. Segons la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular, un residu es defineix com "qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor descarta o té la intenció o l'obligació de descartar". Aquesta definició ens fa confrontar-nos amb xifres impactants: a l'estat espanyol s'hi generen una mitjana de 442 quilograms de residus per persona a l'any, segons Ecoembes. Encara més preocupant és la previsió de l'ONU que, per a l'any 2050, hi haurà més plàstics que peixos als oceans.Malbaratament alimentari: un gran desafiament per la restauració a Catalunya


Dins del sector de la restauració, el desperdici alimentari és un dels principals problemes. A nivell mundial es calcula que es desperdicien un terç dels aliments produïts, segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). Aquest desperdici no només té un impacte econòmic, sinó també mediambiental i ètic.La clau: repensar, reduir, reutilitzar i reciclar


Malgrat la frenètica activitat del sector, és imprescindible fer l'esforç de repensar les pràctiques actuals. Els conceptes de reduir, reutilitzar i reciclar s'han de convertir en pilars fonamentals de la gestió de residus a les empreses de restauració. Aquest enfocament no només redueix el volum de residus, sinó que també pot significar estalvis significatius en costos de gestió i, potencialment, en la millora de la imatge de marca.La importància de la legislació i la consciència ambiental


És vital tenir present la legislació vigent sobre la gestió de residus per evitar sancions i infraccions. Però més enllà de les qüestions legals, les empreses del sector han de valorar la seva imatge i les expectatives dels clients en matèria de sostenibilitat. El respecte pel medi ambient i l'ús conscient dels recursos són valors que poden diferenciar una empresa en un mercat cada vegada més conscient.Millora contínua: una oportunitat de creixement


La millora contínua dels processos, des de la selecció de proveïdors fins a l'optimització dels envasos, és clau per mantenir una gestió eficient dels residus. Aquesta aproximació no només redueix l'impacte ambiental, sinó que també pot conduir a estalvis significatius i a una millora de la competitivitat.Des de Fòrum d’Activitats oferim un programa formatiu bonificable pel sector de la restauració de Catalunya


Els objectius d'aquest programa són els següents:

 • Conèixer què és un residu i les seves tipologies

 • Veure com classificar correctament els residus

 • Conèixer la normativa aplicable

 • Repassar el concepte de malbaratament alimentari

 • Anàlisi in situ de la gestió de resdius en cada cas


Programa formatiu

Gestió de residus pel sector de la restauració a Catalunya


Mòdul 1. Gestió de residus

 • Què és un residu

 • Tipologia de residus

 • Pràctica

 • Economia circular i Regla 4R


Mòdul 2. Gestió de residus a la restauració

 • Sistemes de recollida de residus

 • Normativa aplicable


Mòdul 3. Malbaratament alimentari

 • Què es considera malbaratament alimentari

 • Registre


Mòdul 4. Conclusions

 • Avaluació pràctica de tots els conceptesTotes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gustComments


Commenting has been turned off.
bottom of page