top of page

Tendències en continguts formatius per l’estratègia de talent: diversitat, benestar i sostenibilitat

Els continguts formatius sobre diversitat i igualtat, benestar i sostenibilitat marcaran les estratègies empresarials i de talent a Europa


Formació als treballadors, una eina per generar cultura d’adhesió a l’empresa


Les estratègies corporatives de gestió de talent necessiten generar cultura d’adhesió i hàbits que la materialitzin. La formació als treballadors és el “company de viatge que vehicula aquestes connexions”. Així ho recull l’última actualització de l’informe “Tendències sobre empleats i lloc de feina” de Cornerstone OnDemand, que identifica “diversitat i igualtat, benestar i sostenibilitat” com les tres grans tendències en continguts formatius pel que queda d’any.


Sobre les tendències que identifica l’informe s’hi destaquen aquests aspectes:


Continguts DEIP: divers, equànime, inclusiu i de pertinença

  • Prioritzar la formació en DEIP permet crear llocs de treball inclusius, prevenir situacions discriminatòries i evitar possibles accions legals.

  • Ajuda a reinventar l'experiència dels empleats i a augmentar-ne la retenció.

  • Els treballadors mostren més interès per seguir aquest tipus de contingut sota el format de l'autoaprenentatge.


Continguts sobre salut i benestar

  • La formació fomenta la corresponsabilitat en matèria de salut i tanca el cercle de les estratègies corporatives de wellbeing.

  • Millora els kpi's de productivitat (com ara l’absentisme laboral), de retenció i de compromís dels empleats.


Continguts sobre sostenibilitat: governança, medi ambient i social

  • L’aposta per aquests continguts materialitza la consciència de les empreses sobre l’impacte de les seves activitats i el seu rol en l’estratègia corporativa.

  • Aporta una major transparència i aconsegueix una plantilla més ben informada.

  • Atorga als empleats un rol com a agents actius del canvi.


Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust:Comentários


bottom of page