top of page

Intel·ligència artificial i formació en soft skills, principals tendències d’RH per 2024 a Catalunya

Completen la llista el treball híbrid, el nou rol dels professionals d’RH, la diversitat, la inclusió i l'equitat dels empleats


El 2024 promet ser un any ple de canvis en matèria de recursos humans. Les empreses catalanes han de ser proactives per aprofitar les oportunitats que aquestes tendències ofereixen.


La intel·ligència artificial ja és una realitat al món dels recursos humans i el 2024 marcarà un punt d'inflexió en la seva adopció a Catalunya. Les empreses que s'adaptin ràpidament a aquesta nova realitat tindran un avantatge competitiu notable, perquè podran seleccionar i gestionar el seu personal de manera més eficaç i precisa, entre d’altres.


L’èxit continuat de les empreses catalanes passarà per les anomenades “soft skills dels seus treballadors i treballadores.


Aquestes són les 5 principals tendències que afectaran l’àmbit dels recursos humans a Catalunya durant el 2024, segons els experts més destacats en la matèria:

 1. La transformació que portarà la intel·ligència artificial (IA) als recursos humans

 2. La repercussió de les soft skills dels equips de treball en l’èxit de l’empresa

 3. La diversitat, la inclusió i l’equitat dels empleats com a puntal corporatiu

 4. El treball híbrid com a norma general

 5. El nou rol de l’àrea de recursos humans com a part de l’estratègia central de l’empresaTendència 1. La intel·ligència artificial començarà a transformar els recursos humans a Catalunya durant aquest 2024


En els últims anys hem assistit a un auge de la intel·ligència artificial (IA) que ha influït a gairebé tots els àmbits de la nostra vida. No és sorprenent que aquesta tendència arribi també al món dels recursos humans, tot suposant un canvi radical en la manera en què les empreses gestionen el seu personal. Segons els principals experts en la matèria, el 2024 marcarà un abans i un després en la gestió de recursos humans com a conseqüència de la consolidació de la intel·ligència artificial.


La IA ajudarà en la selecció de personal. L'ús de la intel·ligència artificial als processos de selecció de personal serà una de les principals tendències del 2024. Harvard Business Review o Forbes ja han destacat que les empreses estan invertint en sistemes d'IA per avaluar les habilitats i competències dels candidats de manera més precisa i eficient.

Aquests sistemes utilitzen algoritmes d'aprenentatge automàtic per analitzar les dades dels candidats, com els seus currículums i perfils de xarxes socials, i predir quins candidats tenen més probabilitats d'èxit en un lloc de treball concret. Això no només accelera els processos de selecció, sinó que també redueix els biaixos humans i ajuda a que les seleccions siguin més imparcials, basades en dades concretes.


La IA aportarà millores en la planificació de recursos humans. La planificació de recursos humans també experimentarà canvis significatius durant el 2024 amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Segons un informe de Deloitte, les empreses estan utilitzant sistemes d'IA per predir les necessitats de personal, anticipar les jubilacions, les baixes i per optimitzar les plantilles. Això es consolidarà a nivell global, també a Catalunya, permetrà una gestió més eficient del personal i una major adaptació als canvis del mercat laboral. Les eines de planificació de recursos humans basades en IA utilitzen dades històriques i models predictius per anticipar les fluctuacions en la demanda de treballadors. Això permet que les empreses es preparin adequadament i evitin situacions de manca o excés de personal.


És essencial que els equips de recursos humans de Catalunya rebin formació per utilitzar adequadament les noves tecnologies d'IA. La incorporació de tecnologies d'intel·ligència artificial en la gestió de recursos humans és una necessitat crítica per les empreses a Catalunya. Des de Fòrum d’Activitats hem dissenyat un programa formatiu que té com a objectiu capacitar els professionals de recursos humans per utilitzar adequadament les noves tecnologies d'IA i integrar-les als processos existents. Aquest és el contingut del programa:


Programa formatiu

Tecnologies d'intel·ligència artificial per professionals de recursos humans a Catalunya


Mòdul 1: Introducció a la intel·ligència artificial en recursos humans

 • Què és la IA i com pot beneficiar els recursos humans.

 • Tendències actuals i impacte de l'IA en la gestió de personal.

 • Processos de selecció assistits per IA.

 • Reducció de biaixos humans en les seleccions de personal.


Mòdul 2: Eines d'IA en recursos humans

 • Comprendre les dades en RRHH.

 • Introducció a l'aprenentatge automàtic i les seves aplicacions.

 • Examinar les principals eines d'IA en el mercat.

 • Casos pràctics d'ús de plataformes d'IA.

 • Com assegurar la protecció de dades en la gestió d'IA.

 • Qüestions ètiques en l'ús de dades personals i IA.


Mòdul 3: Integració de l'IA als processos de recursos humans

 • Planificació de la integració de l'IA als processos existents.

 • Consideracions de costos i recursos.

 • Creació de polítiques internes per a l'ús d'IA en RH.

 • Garantir la transparència i la responsabilitat.


Mòdul 4: Casos pràctics

 • Anàlisi d'empreses que han integrat amb èxit l'IA en RH.

 • Experiències i aplicacions.

 • Desenvolupament d’un projecte pràctic per l’empresa.


Aquest programa formatiu es pot ser personalitzar segons les necessitats específiques de cada empresa o grup de participants. S’oferiran eines per aplicar els coneixements adquirits al seu dia a dia amb l’objectiu últim d’aconseguir resultats tangibles.Tendència 2. Les soft skills dels equips de treball seran cabdals per l’èxit continuat de l’empresa


Segons els principals experts en la matèria, les soft skills dels professionals seran la clau per l’èxit continuat de les empreses catalanes en un món empresarial en ràpida evolució. La capacitat d’adaptabilitat dels treballadors i treballadores, la bona col·laboració entre ells, les seves habilitats de comunicació, la resolució de conflictes, la creativitat i el pensament crític seran cabdals aquest 2024.


Adaptabilitat per navegar en un món en canvi constant. La globalització, els canvis ràpids en la tecnologia i el mercat empresarial fan que l'adaptabilitat sigui més important que mai, segons el el World Economic Forum. Les empreses catalanes hauran de ser flexibles i els seus empleats hauran de ser capaços d'ajustar-se a noves situacions, tecnologies i maneres de treballar.


Col·laboració, el valor del treball en equip. La col·laboració és essencial per l'èxit empresarial. Les empreses que fomenten la col·laboració interna i externa són més competitives, segons l’informe "The New Science of Team Chemistry", de Harvard Business Review. Les soft skills, com ara la capacitat de treballar en equip i l’habilitat de comunicar-se de manera efectiva, són essencials per aconseguir-ho.


Habilitats comunicatives per connectar amb clients i col·legues de feina. Les habilitats de comunicació són la base de les relacions empresarials i de les vendes efectives. En un mercat cada vegada més competitiu, les empreses necessitaran professionals que puguin comunicar-se de manera eficient tant dins com fora de l'organització, també les empreses catalanes. Així es desprèn dels estudis que han difós des d’Adobe a la xarxa professional LinkedIn.


Resolució de conflictes interns per evitar disrupcions innecessàries. La resolució de conflictes és una habilitat que evita pèrdues de temps i de recursos, tal com apuntaven des de Forbes a l’informe "Conflict Resolution Skills”. Les empreses catalanes hauran de fomentar aquesta habilitat més que mai durant el 2024 per garantir un entorn de treball saludable i productiu.


Creativitat i pensament crític, la clau de la Innovació. La creativitat i el pensament crític impulsen la innovació i la presa de decisions intel·ligents. Les empreses que fomentin aquestes soft skills durant el 2024 estaran millor posicionades per anticipar-se als canvis del mercat i per crear solucions innovadores.Tendència 3. La diversitat, la inclusió i l’equitat dels empleats serà un puntal de l’èxit de l’empresa catalana


Al món empresarial català, el 2024 es presenta amb una revolució que redefineix la forma en què les empreses operen i interactuen amb els seus empleats. La diversitat, la inclusió i l'equitat s'han convertit en els pilars fonamentals de les organitzacions.


Aquest canvi no només l’impulsa l'evolució social, sinó que també ve donat per una comprensió més profunda de com aquests conceptes poden beneficiar les empreses en termes de productivitat, innovació i èxit a llarg termini.


La diversitat, la inclusió i l'equitat no són només valors morals, sinó estratègies empresarials clau. Les empreses catalanes que aborden aquesta tendència amb èxit estan més ben preparades per fer front als reptes i les oportunitats del futur competitiu. Aquesta transformació no només beneficia les empreses sinó que també contribueix a la construcció d'una societat més justa i cohesionada.


La diversitat, la inclusió i l'equitat es convertiran en punts clau per les empreses catalanes per raons de:

 • Competitivitat. Les empreses amb equips diversos són més capaces d'entendre les necessitats d'un mercat cada vegada més divers i global, quelcom que els dona avantatge competitiu.

 • Innovació. Diverses perspectives i experiències estimulen la innovació i la creativitat. Les empreses que fomenten la diversitat estan més ben posicionades per resoldre problemes i desenvolupar noves solucions.

 • Cohesió social. Les empreses inclusives contribueixen a la construcció d'una societat més cohesionada i igualitària, cosa que pot millorar la seva reputació i la relació amb la comunitat.


Empreses com la delegació ibèrica del gegant farmacèutic Pfizer, amb seu a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ja fa anys que aposten per aquest tipus d’estratègies en la seva comunicació interna:Des de Fòrum d’Activitats oferim un programa formatiu bonificable on es treballen eines per millorar equips en matèria de diversitat, gènere i igualtat:


Programa del pla formatiu en igualtat de gènere i prevenció de l'assetjament


Tendència 4. El treball híbrid esdevindrà “la norma” a Catalunya i les empreses que no s’hi adaptin perdran talent


L'any 2024 està destinat a suposar un punt d'inflexió en la forma com les empreses catalanes gestionen el seu talent. El treball híbrid és una tendència empresarial incontestable que es preveu que dominarà Catalunya l'any 2024.


Les empreses que abordin aquesta tendència amb determinació tenen tots els números de veure com augmenta tant la productivitat com la satisfacció dels seus empleats. L’adaptació al treball híbrid pot ser una oportunitat per les empreses catalanes per prosperar en l'entorn empresarial actual, però cal no perdre de vista que això requereix tecnologia, polítiques i suport.


La pandèmia va canviar per sempre la manera com les empreses i els empleats conceben els llocs de feina. Molts experts, com el professor José Cabrera de l'Escola de Negocis IESE, preveuen que el treball híbrid esdevindrà la norma a partir del 2024. Cabrera afirma que aquesta tendència es basa en la reconeixença de la necessitat de flexibilitat i equilibri entre la vida laboral i personal, sense sacrificar la productivitat.


Les empreses han après que no cal que els empleats estiguin a l'oficina cinc dies a la setmana per ser eficients. Les tecnologies de la informació i les comunicacions han avançat, i permeten una comunicació efectiva a distància. En aquest sentit, la consultora PwC destaca que el 72% dels directius creuen que el treball remot és igual o més productiu que el treball a l’oficina.


Les empreses també s’estan adonant que el treball híbrid pot ajudar a ampliar el seu pool de talent, tot permetent la contractació de persones d’arreu del món sense necessitat de reubicar-les. Això proporciona una oportunitat de diversitat i inclusió, un factor crític en l'èxit empresarial català actual.


Per les empreses catalanes, l'adaptació al treball híbrid requereix una estratègia ben definida. Un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona recomana:

 • Estratègies de tecnologia avançada. Invertir en tecnologia que permeti la col·laboració i comunicació a distància de manera eficaç.

 • Polítiques laborals flexibles. Establir polítiques que permetin als empleats equilibrar el treball i la vida personal.

 • Mentoria i suport a distància. Fomentar la motivació i proporcionar recursos i suport als empleats que treballen a distància per evitar l'aïllament.

 • Ciberseguretat reforçada. Assegurar la protecció de dades i garantir que les xarxes estiguin segures en un entorn cada cop més dispers.


Les empreses catalanes que no abordin el treball híbrid podrien afrontar diverses conseqüències negatives, com ara la pèrdua de talent, perquè cada cop són més els professionals que busquen llocs de feina amb flexibilitat. Així mateix, aquestes empreses podrien quedar enrere en la cursa per atraure els millors candidats, podrien experimentar baixes taxes de retenció de talent i podrien minvar la moral dels seus treballadors i treballadores.


Des de Fòrum d’Activitats oferim un programa formatiu bonificable amb l’objectiu de proporcionar les habilitats i els coneixements necessaris per abordar amb èxit la tendència emergent del treball híbrid.

Aquest programa proporciona als professionals de recursos humans les eines i els coneixements necessaris per dissenyar i executar una estratègia de treball híbrid exitosa a les seves empreses:


Programa formatiu

Estratègia de treball híbrid per professionals de recursos humans a Catalunya


Mòdul 1: Estratègies de tecnologia avançada

 • Comprendre com la tecnologia pot millorar la comunicació i la col·laboració a distància.

 • Explorar les eines i plataformes més eficaces per la feina a distància.

 • Com seleccionar i implementar les tecnologies necessàries.

 • Assegurar la integració eficient de les eines i plataformes.


Mòdul 2: Polítiques de treball flexible

 • Identificar les necessitats dels empleats i de l'empresa en matèria de flexibilitat.

 • Definir polítiques que permetin l'equilibri entre la vida laboral i personal.

 • Comunicar de manera efectiva les polítiques als empleats.

 • Garantir el compliment de les polítiques i mesures de seguiment.


Mòdul 3: Mentoria i suport en la distància

 • Comprendre com la mentoria pot ajudar a prevenir l'aïllament dels treballadors i treballadores a distància.

 • Identificar els components clau de les relacions de mentoria efectives.

 • Planificar i implementar programes de mentoria a distància.

 • Avaluar l'eficàcia de la mentoria en un entorn de treball híbrid.


Mòdul 4: Ciberseguretat reforçada

 • Identificar les amenaces de seguretat més comunes a l'entorn de treball híbrid.

 • Comprendre com els empleats poden contribuir a la seguretat.

 • Desenvolupar i implementar estratègies de protecció de dades efectives.

 • Garantir la seguretat de les xarxes i la informació empresarial.


Aquesta programa formatiu bonificable és flexible i es pot adaptar segons les exigències particulars de cada empresa o col·lectiu de participants. Proporcionarem als assistents les eines necessàries per aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits, amb l'objectiu d'assolir resultats concrets al seu dia a dia.Tendència 5. Els professionals d’RH esdevindran agents transformadors dins l'estratègia empresarial central


L'any 2024 promet ser un punt d'inflexió en la forma com les empreses gestionen els seus recursos humans. Segons els principals experts en la matèria, les àrees de recursos humans de les empreses catalanes passaran a formar part de l'estratègia central de les organitzacions.


Això implica un canvi significatiu en el paper dels professionals d’RH, que deixaran de ser reactius per convertir-se en agents transformadors dins l'empresa. Aquest canvi estarà motivat per la necessitat d'adaptar-se a un món empresarial en canvi constant, per la competència global i per la digitalització.


Aquesta tendència l’estan impulsant diversos factors que canviaran la forma en què les empreses gestionen el seu capital humà:


La transició cap a la proactivitat. Fins ara moltes empreses han considerat els recursos humans com una funció de suport i els han centrant en tasques reactives com la contractació, la nòmina i la gestió de conflictes. No obstant això, els experts afirmen que aquesta visió és “antiquada” i, per tant, “està canviant ràpidament”. Segons Deloitte, el 81% dels directius creuen que les tasques de recursos humans es convertiran en una part vital de la seva estratègia empresarial.


La tecnologia com a motor de canvi. Les noves eines de gestió de recursos humans i l'anàlisi de dades estan permetent als professionals de recursos humans anticipar les necessitats de la plantilla i optimitzar les operacions. Segons un informe de PwC, l'ús de l’analítica de dades en recursos humans seguirà augmentant fins el 2025, quan es preveu que arribi a un increment del 184% respecte els tres anys anteriors.


El rol de l'Employee Experience. Un altre factor crític en aquesta transformació és l'augment de la importància de l'Employee Experience. Les empreses reconeixen que la satisfacció dels empleats té un impacte directe en la productivitat i en la retenció de talent. Els professionals de recursos humans jugaran un paper fonamental en la creació d'entorns de treball que promoguin el benestar i el compromís dels empleats.


L'adopció del model de gestió de canvis. La gestió del canvi serà una habilitat clau al futur dels recursos humans a Catalunya. Les empreses hauran de ser àgils i capaces de respondre a canvis ràpids al mercat. Diversos estudis apunten que la majoria de les organitzacions a escala global, també en l’àmbit català, ja estan implementant pràctiques de gestió del canvi i aquesta tendència continuarà en augment durant el 2024.


És essencial que les empreses i els professionals de recursos humans es preparin per aquest canvi per tal de garantir el seu èxit futur. Des de Fòrum d’Activitats oferim un programa formatiu bonificable. L’objectiu és que els professionals de recursos humans de Catalunya estiguin preparats per afrontar els canvis que s'acosten i per assumir un paper proactiu dins de les seves organitzacions:


Programa formatiu

Preparació pel futur proactiu dels professionals de recursos humans de l’empresa catalana


Mòdul 1: El canvi de rol dels recursos humans

 • Canvi de paradigma en la gestió de recursos humans.

 • Els recursos humans com a agents transformadors.

 • Integració de les funcions de recursos humans en l'estratègia empresarial.


Mòdul 2: La tecnologia com a eina clau

 • Anàlisi de dades i Business Intelligence aplicats als recursos humans.

 • Automatització de tasques rutinàries en recursos humans.

 • Gestió de la informació i de la ciberseguretat en recursos humans.


Mòdul 3: La gestió de canvis

 • Conceptes bàsics de la gestió del canvi.

 • Creació d'un pla de gestió del canvi efectiu.

 • Comunicació i lideratge en situacions de canvi.


Mòdul 4: L'Employee Experience

 • Definició i components de l'Employee Experience.

 • Millora de la cultura d'empresa i de l'engagement dels empleats.

 • Aplicació pràctica de l'Employee Experience.


Mòdul 5: El futur de la contractació i de la retenció de talent

 • Noves tendències en la contractació.

 • Retenció de talent: estratègies i pràctiques efectives.

 • La importància de la diversitat i de la inclusió.


Mòdul 6: Posada en marxa de les noves tasques de recursos humans com a part de l’estratègia central de l’empresa

 • Identificació de les àrees d'acció clau per l’empresa.

 • Desenvolupament de plans d'acció estratègics.

 • Mesura i avaluació del progrés.


Aquesta proposta de formació es pot adaptar de manera personalitzada per ajustar-se a les necessitats particulars de cada empresa. Es proporcionaran les eines necessàries per aplicar amb èxit tots els conceptes a la rutina laboral, amb l'objectiu final de concretar resultats tangibles.Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page