top of page

La IA generativa no substituirà a ningú, però els empleats que la utilitzin substituiran als que no

La Intel·ligència Artificial generativa és una forma avançada d'IA que se centra en potenciar la creativitat i la innovació a l'empresaLes empreses a Catalunya s'enfronten a una nova era d'innovació impulsada per la Intel·ligència Artificial generativa (IAG). Aquesta tecnologia disruptiva no només implica canvis tecnològics, sinó una transformació profunda en la manera com les empreses operen i gestionen els recursos humans. Segons l'Institute for Business Value d'IBM, la IA generativa no substituirà les persones a l’empresa, però les persones que la utilitzin substituiran les que no ho facin.La intel·ligència artificial generativa millora les capacitats dels empleats mitjançant la generació de solucions innovadores


La intel·ligència artificial generativa és una forma avançada d'intel·ligència artificial que s'aplica en el context dels recursos humans a les empreses catalanes. A l’àrea d’RH, la IAG se centra en potenciar la creativitat i la innovació en la gestió del personal. Aquesta tecnologia no només facilita la creació de nous continguts, sinó que també millora les capacitats dels treballadors mitjançant la generació de solucions innovadores.


A través d'algoritmes i xarxes neuronals, la intel·ligència artificial generativa pot aprendre de dades existents per desenvolupar noves estratègies en la formació, millorar processos de selecció, i fins i tot, potenciar la comunicació interna. La seva aplicació pot revolucionar la forma com els professionals de recursos humans aborden reptes com el reclutament, la formació i el desenvolupament del talent, tot afavorint la innovació i millorant l'experiència dels empleats en les empreses catalanes.La IAG ofereix un gran potencial per transformar les empreses catalanes


La intel·ligència artificial generativa representa una oportunitat transformadora per les empreses catalanes, però requereix una adaptació estratègica i un lideratge enfocat en el desenvolupament del talent humà. L'adopció responsable de la IAG és fonamental per aconseguir avantatges competitives i assegurar un creixement sostenible.


Mitjançant una adopció responsable i estratègies centrades en el desenvolupament del talent humà, les pimes poden aconseguir un avantatge competitiu i un creixement sostenible en l'era digital.


La IA generativa impulsa la creació d'informació, imatges, textos o sons simulant el pensament humà. Esdevé una eina essencial per millorar la productivitat, la creativitat i la presa de decisions. Segons el MIT Technology Review, la IAG ha estat identificada com una de les tecnologies clau que modelarà el futur de les empreses.La IAG ofereix una oportunitat única per potenciar les capacitats del personal, transformar la cultura laboral i optimitzar l'eficiència


Segons l'Institute for Business Value d'IBM, en el seu impacte destaquen 3 aspectes clau:

  1. Ampliació del coneixement humà. La competència radica en expandir els coneixements dels treballadors i treballadores i reformular les dinàmiques laborals.

  2. Valor afegit per part dels empleats. El canvi de funcions laborals serà experimentat per més del 77% de la força laboral, incloent-hi una part significativa dels directius. Aquest canvi convida a potenciar les habilitats creatives dels empleats.

  3. La creativitat com a habilitat clau. La IAG requereix noves capacitats i maneres creatives d'interacció entre la intel·ligència artificial i els empleats.Els CEO poden accelerar l'adopció de la IAG mitjançant la formació i la integració progressiva en la cultura empresarial


Això inclou establir equips especialitzats, fomentar la capacitació i adaptar les estructures organitzatives.


Segons l'Institute for Business Value d'IBM, els CEO han de seguir els següents passos clau per aprofitar els beneficis de la IAG:

  1. Posar el talent humà al centre. És essencial ubicar els recursos humans com a nucli de l'estratègia d'IAG, oferint oportunitats de lideratge a l'equip d’RH i informar sobre els canvis en rols i impacte de la IAG.

  2. Prioritzar casos d'ús d'alt impacte. Identificar i donar importància a les àrees on la IAG pot oferir un valor substancial, com la col·laboració, el reskilling del personal i treball amb excepcions.

  3. Replantejar el model operatiu. Desenvolupar noves guies d'acció per avaluar l'estat actual, preveure la possible escassetat de competències i formar els empleats en coneixements d'IAG.Des de Fòrum d’Activitats oferim un programa formatiu bonificable per aprofitar els avantatges de la IAG a l’empresa catalana


Aquest programa busca capacitar les empreses catalanes per abraçar i aprofitar la IAG, no només com una eina tecnològica, sinó com una cultura empresarial que potenciï la creativitat, millori la productivitat i transformi el talent humà en un avantatge competitiu.
 

 

Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust:Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page